Wyślij nam wiadomość

1. Współadministratorami danych osobowych są: ITMAGINATION Sp. z o.o., ITMAGINATION OUTSOURCING Sp. z o.o., TGK Central Europe Sp. z o.o., ITMAGINATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SERVICES Sp. k., ITMAGINATION INTERNATIONAL Sp. z o.o., wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie (00-805), przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej: „Grupa ITMAGINATION”).

2. Dane osobowe zamieszczone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu:

    a) obsługi przesłanego zapytania na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, tj. prowadzenia korespondencji w związku działalnością gospodarczą, do czasu realizacji tego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • b) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych, dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów, tj. marketingu produktów i usług własnych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia korespondencji. Dane będą przekazywane dostawcom usług informatycznych i marketingowych. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawie danych osobowych: privacy@itmagination.com.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez Grupę ITMAGINATION na wskazany w formularzu adres e-mail

Your message has been sent
We will get back to you soon

Kontakt - ITMAGINATION