Analityka danych

W ITMAGINATION pomagamy naszym klientom stać się organizacjami opartymi o dane. Możemy się pochwalić wybitnymi osiągnięciami w tym zakresie. Umożliwiamy podejmowanie odpowiednich decyzji w oparciu o dane, dzięki wykorzystaniu intuicyjnych platform, dostępowi do aktualnych informacji i nowoczesnej analityce. Przekształcamy dane Twojej firmy w informacje i umożliwiamy ich rozumienie. Wskazujemy możliwości wykorzystania ogromnej ilości danych będących w posiadaniu naszych klientów. Wspieramy ich w wykorzystaniu potencjału, jaki stoi za ich integracją i analizą. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych zespołów ds. analityki danych w Europie Środkowej.

Analityka danych - ITMAGINATION

Pomagamy klientom przenieść ich działalność w nowy wymiar. Przekształcamy dane Twojej firmy w informacje i umożliwiamy ich rozumienie. Dostarczamy rozwiązania pozwalające integrować i analizować duże zbiory danych tak, aby Twoi specjaliści mogli jak najlepiej wykorzystać uzyskaną w ten sposób wiedzę.

Mateusz Młynarczyk

Data Division Director

Analityka danych - ITMAGINATION

Nasze możliwości w obszarze analityki danych obejmują następujące systemy i usługi:

Wiarygodna analiza i raportowanie danych umożliwiają biznesowi osiągnięcie szybszego i długotrwałego wzrostu, ale wymagają obsługi i wsparcia ze strony doświadczonego partnera. Tu wkracza ITMAGINATION.

Pomagamy firmom zwiększać udział w rynku i podnosić rentowność, z powodzeniem wykorzystując mechanizmy zarządzania i analityki danych w ich działalności.

Usługi z obszaru zarządzania i analityki danych wdrażamy z wykorzystaniem platform chmurowych, przy użyciu technologii Microsoft, Google, AWS, Oracle i open source. Zapewniamy rozwiązania umożliwiające klientowi samodzielny dostęp do raportowania, dzięki czemu użytkownik biznesowy może korzystać z danych niezależnie od wsparcia działów IT.

Wiele firm zbiera dane i zarządza nimi bez ustalonego planu, przez co nie uzyskują żadnej przewagi konkurencyjnej lub uzyskują ją jedynie w niewielkim stopniu. Złożoność i różnorodność danych dostępnych dziś dla biznesu sprawia, że trudno je przekształcić w przystępne i zrozumiałe wnioski. ITMAGINATION oferuje szeroką gamę produktów i usług z zakresu data science, opartych na segmentacji, analizie predykcyjnej, klasyfikacji, komputerowym rozpoznawaniu obrazu i eksploracji tekstu. Nasze rozwiązania charakteryzuje indywidualne podejście i dogłębne rozumienie wartości informacyjnej danych. Nasz cel jest prosty – pomagamy firmom monetyzować wiedzę pochodzącą z ich własnych danych.

Nie da się rozwijać firmy bez analizowania informacji na temat bazy klientów, aktualnych warunków rynkowych i procesów operacyjnych. Nasze rozwiązania z obszaru Big Data dają dostęp do ogromnej ilości unikalnych danych i analiz, wspierających Twoją organizację w uzyskiwaniu maksymalnej wartości biznesowej. ITMAGINATION buduje nowoczesne rozwiązania umożliwiające zbieranie i przetwarzanie danych, platformy danych precyzyjnie dostosowane do Twoich potrzeb i nowoczesne moduły analityczne korzystające z wiodących rozwiązań. Dzięki oferowanym przez nas narzędziom jesteś w stanie pozyskać najlepsze możliwe do zdobycia informacje o swojej organizacji, klientach i rynku.

Niezależnie do tego czy jesteś pionierem innowacji technologicznych, czy rozwijasz swoje środowisko systemów IT, Twoja organizacja stale pracuje na danych. Sukces zarządzania danymi w organizacji kryje się w utrzymaniu spójności i jakości danych – niezależnie od tego czy budujesz zupełnie nowe rozwiązanie, rozwijasz wcześniejsze systemy czy integrujesz technologie przejęte przy okazji łączenia Twojej firmy z innym podmiotem. W ITMAGINATION przeprowadzamy migrację danych z wielką dbałością o jakość i spójność. Integrujemy architekturę systemu w oparciu o wiele różnych platform technologicznych, wspomagając Cię w zarządzaniu integracją po połączeniu organizacji oraz w wewnętrznych projektach restrukturyzacyjnych. Nasz doświadczony zespół korzysta z autorskiego narzędzia CLIO, aby zapewnić jak najwyższą jakość i prawidłowe przenoszenie oraz integrację danych.

Wiarygodna analiza i raportowanie danych umożliwiają biznesowi osiągnięcie szybszego i długotrwałego wzrostu, ale wymagają obsługi i wsparcia ze strony doświadczonego partnera. Tu wkracza ITMAGINATION. Pomagamy firmom zwiększać udział w rynku i podnosić rentowność, z powodzeniem wykorzystując mechanizmy zarządzania i analityki danych w ich działalności. Usługi z obszaru zarządzania i analityki danych wdrażamy z wykorzystaniem platform chmurowych, przy użyciu technologii Microsoft, Google, AWS, Oracle i open source. Zapewniamy rozwiązania umożliwiające klientowi samodzielny dostęp do raportowania, dzięki czemu użytkownik biznesowy może korzystać z danych niezależnie od wsparcia działów IT.

Wiele firm zbiera dane i zarządza nimi bez ustalonego planu, przez co nie uzyskują żadnej przewagi konkurencyjnej lub uzyskują ją jedynie w niewielkim stopniu. Złożoność i różnorodność danych dostępnych dziś dla biznesu sprawia, że trudno je przekształcić w przystępne i zrozumiałe wnioski. ITMAGINATION oferuje szeroką gamę produktów i usług z zakresu data science, opartych na segmentacji, analizie predykcyjnej, klasyfikacji, komputerowym rozpoznawaniu obrazu i eksploracji tekstu. Nasze rozwiązania charakteryzuje indywidualne podejście i dogłębne rozumienie wartości informacyjnej danych. Nasz cel jest prosty – pomagamy firmom monetyzować wiedzę pochodzącą z ich własnych danych.

Nie da się rozwijać firmy bez analizowania informacji na temat bazy klientów, aktualnych warunków rynkowych i procesów operacyjnych. Nasze rozwiązania z obszaru Big Data dają dostęp do ogromnej ilości unikalnych danych i analiz, wspierających Twoją organizację w uzyskiwaniu maksymalnej wartości biznesowej. ITMAGINATION buduje nowoczesne rozwiązania umożliwiające zbieranie i przetwarzanie danych, platformy danych precyzyjnie dostosowane do Twoich potrzeb i nowoczesne moduły analityczne korzystające z wiodących rozwiązań. Dzięki oferowanym przez nas narzędziom jesteś w stanie pozyskać najlepsze możliwe do zdobycia informacje o swojej organizacji, klientach i rynku.

Niezależnie do tego czy jesteś pionierem innowacji technologicznych, czy rozwijasz swoje środowisko systemów IT, Twoja organizacja stale pracuje na danych. Sukces zarządzania danymi w organizacji kryje się w utrzymaniu spójności i jakości danych – niezależnie od tego czy budujesz zupełnie nowe rozwiązanie, rozwijasz wcześniejsze systemy czy integrujesz technologie przejęte przy okazji łączenia Twojej firmy z innym podmiotem. W ITMAGINATION przeprowadzamy migrację danych z wielką dbałością o jakość i spójność. Integrujemy architekturę systemu w oparciu o wiele różnych platform technologicznych, wspomagając Cię w zarządzaniu integracją po połączeniu organizacji oraz w wewnętrznych projektach restrukturyzacyjnych. Nasz doświadczony zespół korzysta z autorskiego narzędzia CLIO, aby zapewnić jak najwyższą jakość i prawidłowe przenoszenie oraz integrację danych.

Skontaktuj się z nami – porozmawiajmy o tym, jak innowacja
może wzmocnić Twój biznes.