Centrum
prasowe

Media
o nas

6 zasad Gestalt w projektowaniu interfejsów

Zasady Gestalt powstały na początku XX wieku, kiedy podczas badań odkryto, że ludzie postrzegają obrazy złożone z wielu odmiennych elementów jako całość, dzięki podświadomemu układaniu części w zorganizowany system. Taka wiedza pomaga zaprojektować przyjazny i użyteczny interfejs. Katarzyna Suwała, UX Designer w ITMAGINATION, przedstawia 6 najważniejszych zasad Gestalt na portalu Brief.pl.

Rewolucja DevOps

DevOps jako sposób zarządzania stał się ważnym elementem sukcesu dla innowacyjnych firm, a podejście do takiej kultury organizacyjnej oraz jej narzędzia już na stałe weszły do użytku. Z czego wynika rewolucja DevOps i jak najlepiej wykorzystać jej owoce w codziennej pracy? Marcin Dąbrowski, CIO w ITMAGINATION tłumaczy, czym jest DevOps i dlaczego warto wprowadzić ten model do firmy.

ITMAGINATION otrzymało Certyfikat ISO 27001

Gruntowny audyt i wydanie dokumentu przez instytucję LL-C Certification gwarantuje, że ITMAGINATION spełnia najbardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa. Otrzymanie certyfikatu jest ważnym krokiem w międzynarodowym rozwoju – dzięki niemu firma wzmocniła swój status wiarygodnego partnera dla zagranicznych kontrahentów.

Materiały
do pobrania

Logo

2,49 KB

Brand Guide

4,03 MB

Kontakt
dla mediów

Imię i nazwisko

Marek Gieorgica

Telefon

Tel: +48 501 086 280

ITMAGINATION sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805, Polska), pod adresem ul. Chmielna 85/87, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315903, z kapitałem zakładowym 1 800 000 PLN, opłaconym w całości. NIP: 5272587128, REGON: 141608169