Centrum
prasowe

Media
o nas

Aplikacja bankowa jak centrum zarządzania

Kluczowym sposobem kontaktu z klientem stała się aplikacja mobilna. Czy oznacza to koniec placówek bankowych? Jakie zmiany w aplikacji banku zachęcą użytkowników do korzystania z niej regularnie? O ewolucji narzędzi bankowych opowiada Marzena Sokołowska, Banking Services Product Manager, podczas debaty „Bankowość Przyszłości” w Grupie Interia.

Car sharing może walczyć z Uberem jego własną bronią

Coraz więcej osób rezygnuje z własnego samochodu na rzecz car sharingu. Za niecałe 2 lata w Europie ich liczba przekroczy 15 milionów. Przeczytaj komentarz branżowy Daniela Araka na temat innowacji w car sharingu w Polsce.

Usługi dodane w banku to już standard

Czy usługi dodane pomogą bankom budować przewagę konkurencyjną? O VAS (Value Added Services), nowych ofertach bankowych i dlaczego narzędzia finansowe w aplikacjach mobilnych to za mało, opowiada Marzena Sokołowska, Banking Services Product Manager dla portalu PRNews.pl.

Materiały
do pobrania

Logo

2,49 KB

Brand Guide

Kontakt
dla mediów

Imię i nazwisko

Magdalena Załubska-Król

Telefon

Tel: +48 721 796 898

ITMAGINATION sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805, Polska), pod adresem ul. Chmielna 85/87, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315903, z kapitałem zakładowym 1 800 000 PLN, opłaconym w całości. NIP: 5272587128, REGON: 141608169