Nasze
Innowacje

Rejestracja nowego klienta to pierwszy krok do budowania z nim relacji. Proces ten powinien być szybki i bezproblemowy. Klienci chcą, żeby ich pierwsza interakcja z firmą była prosta i wymagała wprowadzenia jak najmniejszej ilości danych. Pomagamy klientom wdrożyć pełną digitalizację procesów rejestracji klientów opartych na dokumentach papierowych. Wdrożenie autorskiego rozwiązania ITMAGINATION Digital Onboarding obniża koszt pozyskania klienta (CAC) i skraca średni czas rejestracji nowego klienta.

Bank ery cyfrowej zna swoich klientów i komunikuje się z nimi szybko i efektywnie, traktując ich w sposób wysoce zindywidualizowany. Wykorzystuje do tego dane dostarczone przez narzędzie, które w ITMAGINATION nazywamy Behaviolytics®. Jest to nasza autorska koncepcja biznesowa oparta na analityce danych w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu zaawansowanej platformy analitycznej.

Car Sharing może być idealnym rozwiązaniem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. ITMAGINATION i 4Mobility dopasują się do Ciebie i zapewnią Ci nowoczesny, elastyczny transport, dostosowany do Twoich aktualnych potrzeb i możliwości.

CLIO to unikalna, oparta na procesach platforma, która pomaga instytucjom finansowym mierzyć się z wyzwaniami związanymi  z zarządzaniem spójnością danych. Stworzone przez ekspertów ITMAGINATION rozwiązanie CLIO pozwala integrować i łączyć dane z różnych źródeł po to, aby dać kompletny obraz sytuacji. CLIO zapewnia pełną obsługę w zakresie nadzoru nad danymi, umożliwia regularne sprawdzanie jakości danych w oparciu o zdefiniowane algorytmy kontrolne i porównywanie danych, a także zarządza incydentami związanymi z jakością danych. Narzędzie umożliwia definiowanie indywidualnych KPI klienta w zakresie oceny jakości danych.

Dziś nikt nie ma już wątpliwości, jak duże znaczenie mają dane dla współczesnych organizacji. Czy może dojść do sytuacji, w której zgromadzenie dużej ilości danych przeszkadza? Co zrobić, gdy danych jest po prostu zbyt wiele, aby mogły je obsłużyć istniejące systemy? Odpowiedzą jest autorskie rozwiązanie ITMAGINATION Data Acquisition Platform.

W dzisiejszych czasach konsumenci muszą skorzystać z wielu różnych platform, aby zrealizować potrzeby w takich dziedzinach jak planowanie wakacji, zakup nieruchomości, korzystanie z pojazdów czy rozrywka, a także uzyskać dostęp do finansowania tych obszarów. Jednocześnie w szybko zmieniającym się świecie konsumenci oczekują sprawnych, intuicyjnych procesów, na zakończenie których uzyskują ciekawą, kompleksową ofertę. Powinna ona być dostosowana do ich nawyków i możliwości finansowych oraz dostarczona w odpowiednim czasie.

Odpowiedzią na te potrzeby jest stworzona przez ITMAGINATION Digital Banking Platform. Nasze rozwiązanie dba o Twoich klientów w wielu różnych obszarach. W oparciu o Behaviolytics® - narzędzie do analizy danych o zachowaniu klienta w czasie rzeczywistym – nasza platforma bankowości cyfrowej dostarcza podpowiedzi kolejnej aktywności (NBA - Next Best Action) lub przygotowuje ofertę (NBO – Next Best Offer), które spełnią potrzeby klienta, a także proponuje odpowiednie opcje finansowania.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) postawiło wiele organizacji wobec licznych wyzwań z zakresu zarządzania danymi i obsługującą je infrastrukturą. Odpowiedzią na nie jest proponowany przez ITMAGINATION system ochrony danych osobowych (PDP – Personal Data Protection). Oferujemy skalowalne rozwiązanie, które jest atrakcyjne zarówno dla małych firm, jak i dużych organizacji o złożonej architekturze IT.

W rzeczywistości globalnej gospodarki,  banki i inne instytucje rynku finansowego na co dzień konkurują o nowych klientów. Jednocześnie muszą spełniać rosnące wymagania dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jak dostosować procesy biznesowe tak, aby móc  optymalnie zarządzać ryzykiem związanym z AML we współpracy z partnerami biznesowymi, bez blokowania możliwości rozwoju banku?

Narzędzie ITMAGINATION KYC & Onboarding działa na zasadzie „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Udostępniamy szereg rozwiązań mających na celu skuteczne realizowanie polityki i działań  w zakresie oceny ryzyka związanego z kontrahentem, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Dla współczesnej organizacji dane są ważniejsze niż powietrze. Modern Data Platform ITMAGINATION pozwala naszym klientom łatwo planować i definiować strategie informacyjne i strategie wykorzystania danych, projektować dedykowane, nowoczesne architektury platform danych, dostosowane do indywidualnych potrzeb, a także przygotowywać plany działania w zakresie monetyzacji platform big data.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest ważne, zwłaszcza na placach budowy i w zakładach produkcyjnych. Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa powinno być istotne dla każdej osoby, zaangażowanej w tego typu działalność. Dzięki SafetyApp, każdy pracownik posiadający smartfon (z systemem iOS, Android lub Windows) może zgłosić sytuację czy zdarzenie stanowiące incydent zagrażający bezpieczeństwu. Obok opisu sytuacji, poprzez aplikację można przekazać współrzędne GPS, przypisać incydent do odpowiedniej kategorii zdarzeń, a także przesłać zdjęcia. Aplikacja wykorzystuje również rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) do zilustrowania zdarzenia. Przełożony, posługując się internetowym pulpitem nawigacyjnym, może podjąć odpowiednie do danego ryzyka działanie i kierować dalszymi krokami zaradczymi.

Doświadczenia naszych klientów pokazują, że wdrożenie SafetyApp zmniejsza liczbę niebezpiecznych zdarzeń o 30%.

Aplikacja mobilna Scan&Try daje użytkownikom możliwość szybkiego i wygodnego dokonania zakupu, z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania. Klient skanuje smartfonem cenę produktu, a aplikacja prezentuje w czasie rzeczywistym możliwości opłacenia danego zakupu, w tym np. plan kredytowy. Płatność za produkt odbywa się za pośrednictwem wirtualnej karty NFC lub kodu QR generowanego w aplikacji.

Aplikacja Scan&Try może być zintegrowana z systemem banku lub kredytodawcy i osadzona w istniejącej aplikacji mobilnej.

Czy można stworzyć atmosferę innowacyjności w instytucji, która opiera się zmianom? W ITMAGINATION nie tylko wierzymy, że jest to możliwe. Wiemy, że rozwiązaniem jest strategia innowacji oparta na narzędziach, procesach i metodologiach, które zwiększą dynamikę rozwoju Twojego biznesu.